МОЖЕ ЛИ ТЕХНИКАТА БОУЕН ДА МИ ПОМОГНЕ?

Bowen1
Терапията Боуен е подходяща и полезна за всеки от новородено до възрастен. Тя дава облекчение на атлети, бременни и хора със специални нужди. Хронични и неврологични болести показват подобрения. Има още